Onswoongoed

Voor huurders
Van huurders
Door huurders

Huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed komt op voor de belangen van alle huurders van Ons Huis.
Klachten of opmerkingen?

Wat kunnen wij voor u doen?

  Waar houdt Ons Woongoed zich mee bezig?

  Ons Woongoed overlegt regelmatig met Ons Huis over zaken die voor huurders van Ons Huis belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging, het huurbeleid, het servicekostenbeleid, het onderhoudsprogramma en het toewijzing- en plaatsingsbeleid.

  Betaalbaarheid

   

  De betaalbaarheid van huurwoningen is onder druk komen te staan, dit kan zelfs leiden tot huurachterstanden of betalingsproblemen.

  Betaalbaarheid

   

  Ons Woongoed kijkt hierbij naar de totale woonlasten: huur, energielasten en gemeentelijke belastingen. Gezamenlijk met Ons Huis zoeken wij naar oplossingen om voldoende aanbod in de gemeente Apeldoorn te realiseren per huurprijscategorie tot aan de aftoppingsgrens. Door woningen in de laagste prijsklassen aan te bieden aan mensen met een laag inkomen (met het recht op huurtoeslag) worden de woonlasten positief beïnvloed.

  Duurzaamheid

   

  Toekomstgericht, streven wij samen met Ons Huis naar een klimaat (CO2) neutrale gebouwde omgeving.

   

  Duurzaamheid

   

  Gezamenlijk zoeken we naar mogelijkheden om door energiebesparende maatregelen het energieverbruik te verlagen opdat de woonlasten van de huurder betaalbaar blijft. Denk hierbij aan het isoleren van de woningen en het gasloos bouwen van nieuwe woningen of zelfs het gasloos maken van de bestaande woningen.

  Beschikbaarheid

   

  Wij maken ons zorgen over de oplopende wachttijden en het afnemen van de slaagkansen in de sociale woningvoorraad.

   

  Beschikbaarheid

   

  De omvang en samenstelling van de doelgroepen huurders in relatie tot de beschikbare woningen zijn altijd in beweging.Ons Woongoed volgt deze veranderingen doorlopend. Ons Woongoed ziet op dit moment een stuwmeer aan huishoudens die op zoek zijn naar een sociale huurwoningen. In de prestatieafspraken 2019 hebben we afgesproken met de gemeente en de woningcorporaties om 500 woningen in de lopende periode met als einddatum 2023 te realiseren.

  Leefbaarheid

   

  Een prettige en veilige woonomgeving is een voorwaarde voor ieders gevoel van geluk

   

   

  Leefbaarheid

   

  Ons Woongoed gelooft in een samenleving waarin iedereen, ongeacht de achtergrond van de huurder of medebewoner, hierin kan wonen en waarbij het woongeluk tot het recht komt.

  Het organiseren van activiteiten waarbij de samenleving in buurten elkaar kunnen ontmoeten, zal een bijdrage leveren aan de acceptatie om elkaar als medebewoner te zien. Ons Woongoed formuleert haar doel in haar komende werkplannen voor de leefbaarheid: samenwerken aan een dynamische eenheid in plaats van een statische uniformiteit.

  Meedenken voor uw buurt

  Actief meedoen

  Ons Woongoed behartigt uw belangen! Kent Ons Woongoed u?
  5000 huishoudens hebben 5000 wensen en onbekend maakt onbemind.

  Beslis mee over de leefbaarheid in uw buurt of wooncomplex

  Beslis mee over het klimaat neutraal wonen in uw buurt

  Beslis mee over de dienstverlening en onderhoud

  Vertegenwoordig uw woonomgeving met uw bewonerscommissie

  Apeldoorn een inclusieve stad met 180.000 inwoners

  Een samenwerking van verhuurder en huurder.

  Iedereen – ongeacht de achtergrond van de bewoner – samenleeft.

  Het leven begint op je 20e, 30e, 40e,.. 50e maar wanneer begint uw toekomst?

  5250

  Leden

  5750

  Woningen

  5

  Bestuursleden

  1

  Stad

  Het laatste nieuws

  Wij willen u graag helpen

  Bij opmerkingen of klachten, neem contact met ons op

  info@onswoongoed.nl