Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief juni 2019

Interesse in meer zeggenschap?

Wij als Woongoed zijn aan zet om huurders meer zeggenschap te geven en in staat te stellen meer eigen regie te voeren.

Ondanks positieve ontwikkelingen, blijft de ontwikkeling van zeggenschap van huurders binnen woningcorporaties achter.

Helpt u Ons Woongoed door uw wensen en kennis met ons te delen?