Advies huurplanning 22 mei 2022

Advies huurplanning 22 mei 2022

08-03-2022 Warnsveld

 

Beste Arjen en Dagmar,

 

De Huurders Overleg Groep Warnsveld/Zutphen en Ons Woongoed uit Apeldoorn brengen na gezamenlijk overleg een negatief advies uit omtrent de jaarlijkse huuraanpassing van 2,3 %

Wij vinden als HOG en Ons Woongoed dat woningen met een energie label C  t/m G  geen huuraanpassing moeten krijgen.

Voor alle andere woningen stellen wij voor om 1% huuraanpassing te vragen. 

De woonlasten stijgen al te hard en aangezien de verhuurdersheffing verdwijnt vinden wij dit een mooie gelegenheid om de huren niet met de inflatie mee te laten stijgen.

De grote problemen met de (on)betaalbaarheid van huurwoningen, de hoge inflatie én de plotseling stijgende gasprijs geven daar voldoende aanleiding voor.  

 

Namens Ons Woongoed en de HOG,