Adviesaanvraag wel of geen huurverhoging

Adviesaanvraag wel of geen huurverhoging

Geacht bestuur van de HOG en Ons Woongoed

 

Namens Arjen Jongstra leg ik jullie de adviesaanvraag voor de jaarlijkse huurverhoging voor.

Het uitgangspunt bij de jaarlijkse huuraanpassing van voorgaande jaren was betaalbaarheid. Daarin is
wederom niets veranderd. Wij vragen u als bestuur van Ons Woongoed en de HOG om Ons Huis te
adviseren over de huurverhoging van 1 juli 2021.

De principes voor de jaarlijkse huuraanpassing zijn besproken tijdens het overleg op 21 januari jl. In deze
adviesaanvraag vragen we jullie specifiek om een advies over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2021.

Tijdens het overleg is ook de wettelijke eenmalige huurverlaging 2021 toegelicht. Deze maakt geen
onderdeel uit van de adviesaanvraag. Huurders die in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging
ontvangen uiterlijk 31 maart 2021 van Ons Huis een huurverlagingsvoorstel. Huurders die in aanmerking
komen, ontvangen niet wederom een huurverhoging per 1 juli 2021. De betreffende huurders ontvangen
voor 1 mei wel een nieuwe huurspecificatie waarop de aanpassing van de servicecomponenten vermeld
staat per 1 juli 2021.

Ons Huis zal naar aanleiding van deze officiële adviesaanvraag en jullie advies daarop een antwoord
formuleren. Mochten jullie naar aanleiding van de adviesaanvraag nog een overleg willen hebben, dan
vragen we jullie vriendelijk om daarvoor een afspraak te maken met Dagmar van Kommer.
Wij ontvangen jullie advies graag voor 15 maart 2021. Bij voorbaat dank daarvoor.

 

Met vriendelijke groet,
Namens Arjen Jongstra,

Bas Hulsbergen