Apeldoorn 2040

Apeldoorn 2040

Het ‘beschikbaar zijn van woningen’ betekent dat er in de omgeving van Apeldoorn de komende jaren duizenden woningen moeten worden toegevoegd. Een groot deel daarvan moet betaalbaar zijn voor lagere inkomens. Deze verwachting berust niet alleen op de lokale vraagontwikkeling, op de toename van de migratiestromen, op de rij mensen die zich aanmelden als één van de sociale huurwoningen vrijkomt of op het toenemend aantal (werkende) daklozen in de gemeenten Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn gaat zeer waarschijnlijk groeien naar minimaal 180.000 inwoners en daartoe moeten 8.500 à 13.000 woningen worden toegevoegd. Wij denken mee met Apeldoorn naar een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod naar woningtype, -grootte, -milieu en prijs. Op dit moment zijn woningen nodig voor mensen die nu geen woning hebben. Jongeren die noodgedwongen nog bij vader en moeder wonen als ook mensen die in een scheiding liggen. Binnen een niet al te lange tijd termijn zullen bepaalde  doelgroepen zoals het vergrijzende deel – of het deel alleenstaand wonend moeten worden verleid tot verhuizen. Bij het invullen van toekomstige bouwprogramma’s kijkt Ons Woongoed mee zowel naar de acute woningbehoefte als naar de onuitgesproken verhuiswens onder onze (veelal oudere) huurders van Ons Huis.