Bewonerscommissie nieuwsbrief januari 2020

Bewonerscommissie nieuwsbrief januari 2020

Huurdersbelangenverenining Ons Woongoed en de Bewonerscommssie

De huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed behartigt de belangen van alle huurders van de woningstichting Ons Huis binnen het regiogebied Apeldoorn. In feite houdt de huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed zich bezig met alles waar de woningstichting Ons Huis zich ook mee bezig houdt, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder.

Voor de Woningstichting Ons Huis is de huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed de spiegel waarin zij kijkt bij het wijzigen van beleid of het nemen van besluiten.

 

De bewonerscommissie behartigt de belangen van alle huurders in één of meerdere (dichtbij elkaar gelegen) woningcomplexen.

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om namens de bewoners van een complex in gesprek te gaan met de woningstichting Ons Huis over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen van het complex.

Voor de woningstichting Ons Huis, als ook voor de huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed, is het prettig om met een bewonerscommissie te werken omdat complexbrede vragen en klachten zo op een snelle en praktische manier bij de woningstichting terechtkomen. Ook kan de woningstichting zo makkelijk afspraken maken met de bewoners over opvolging van suggesties, onderhoud en leefbaarheidsprojecten.

Voor de huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed is het ook eenvoudiger om de benodigde begeleiding als ondersteuning naar een georganiseerde Bewonerscommissie te verlenen.

 

Het verschil tussen de bewonerscommissies en de huurdersbelangenvereniging is vooral juridisch van aard: de huurdersbelangenvereniging is formeel georganiseerd. Daarnaast is de huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed in een groter gebied actief waarin circa 5000 verhuurobjecten bevinden.

De huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed bestaat uit een team zestal vrijwilligers die graag voor uw belangen opkomt opdat wensen en behoeften beter op elkaar aansluiten en werkt, vervolgens woont iedereen het prettigste. De werkzaamheden worden veelal naast hun dagelijkse werkzaamheden vervuld.

U als huurder zult begrijpen dat de Bewonerscommissies van levensbelang is voor de huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed. Het zijn de ogen en oren waaruit wij de informatie ontvangen wat er speelt in uw leefomgeving. Het tijdig signaleren als het aandachtig kunnen luisteren naar de huurdersgroep is van groot belang. Ons Woongoed geeft de voorkeur aan het preventief voorkomen van “mogelijke problemen”. Dit door regelmatig op juiste wijze te communiceren met de Bewonerscommissies. Elk bestuurslid van Ons Woongoed zal een aantal vaste bewonerscommissie adopteren waarmee hij of zij regelmatig communiceert tijdens een bezoek.

 

Ons Woongoed roept alle huurders op om binnen hun wooncomplex zich te verenigen opdat de wensen en behoefte van de gezamenlijke bewoners een stem krijgen om gehoord te worden.

 

Het team Ons Woongoed zal u graag hierin willen begeleiden tot het in leven roepen en de realisatie van uw Bewonerscommissie.

 

U kunt zich uiteraard ook aanmelden als individueel lid van Ons Woongoed.

 

Voor informatie bezoek onze Website    : www.onswoongoed.nl/huurdersparticipatie
Voor vragen of afspraak                             : info@onswoongoed.nl