Buurtcommissie Atlasstraat – Heliosstraat in oprichting

Buurtcommissie Atlasstraat – Heliosstraat in oprichting

ONDERZOEKJE BEWONERSCOMMISSIE

Beste bewoners van de Atlasstraat en Heliosstraat,

Onlangs waren wij bij u aan de deur om met u te praten over de mogelijkheid van een bewonerscommissie voor ons complex woningen van Ons Huis. Dit naar aanleiding van de energiebesparende maatregelen, die Ons Huis ons presenteerde en waar wij verder geen invloed op mogen en kunnen  uitoefenen.

Wij zijn deur aan deur bij u langs geweest om 3 vragen voor te leggen

   1. Vindt u een bewonerscommissie belangrijk
   2. Wat zouden aandachtspunten voor een bewonerscommissie moeten zijn
   3. Wilt u zich kandidaat stellen voor een eventuele bewonerscommissie

In totaal gaat het om 57 adressen.

 

BEWONERSCOMMISSIE?

10 bewoners gaven aan geen behoefte te hebben aan een bewonerscommissie.
8 adressen waren inmiddels onbewoond, of we troffen de bewoners meerdere malen niet thuis aan.
39 bewoners gaven aan achter de oprichting van een bewonerscommissie te staan, waarmee
ruim 68% van de bewoners dus voor de oprichting van een bewonerscommissie kiest.

 

KANDIDATEN

In de Atlasstraat zijn er 3 kandidaten voor het lidmaatschap van de bewonerscommissie en in de Heliosstraat zijn er 2 kandidaten, waardoor de commissie dus voldoende leden zou kunnen hebben.

 

AANDACHTSPUNTEN

   1. Communicatie met Ons Huis/voorlichting                          
   2. Isolatie: dak, muren, HR++ glas beneden, hoekwoningen, bijkeuken
   3. Onderhoud in het algemeen
   4. Het verschil in de huren; alle woningen naar sociale huur!
   5. Vervanging oude keuken,  badkamer en toilet zittende bewoners
   6. C.V. ketel/ warmtepomp
   7. Mogelijkheid om voorzieningen over te nemen van voorgaande huurder
   8. Buitenruimte, o.a. verlichting doorgangen
   9. Verhuurdersheffing
   10. Aanpassingen in de woning i.v.m. leeftijd of ziekte

 

Een top-10 waarmee een bewonerscommissie aan de slag zou kunnen!

 

HOE NU VERDER?

Wij gaan proberen op korte termijn met de kandidaten voor de bewonerscommissie om de tafel te gaan (we zitten helaas nog steeds met de Corona-maatregelen) en zullen vervolgens contact opnemen met Ons Woongoed en Ons Huis om ons als bewonerscommissie voor ons woningcomplex aan te melden.

En uiteraard staat overleg met Ons Huis bovenaan het verlanglijstje!

Natuurlijk proberen wij u van alle ontwikkelingen steeds op de hoogte te houden. Zodra er belangrijk nieuws is, hoort u dit ook!

 

Van de Huurdersvereniging Ons Woongoed

Zodra de plannen van Ons Huis bekend waren, hebben Wim Riphagen en Truus te Winkel contact opgenomen met de Huurdersvereniging en diverse punten van kritiek op de hele gang van zaken met hen overlegd. 

Ons Woongoed heeft regelmatig overleg met Ons Huis en heeft onze punten voorgelegd aan Ons Huis binnen dit overleg.

   1. Ons Huis heeft beterschap beloofd, waar het gaat om het tijdig en goed informeren van bewoners. Ook zullen huurders in de toekomst meer tijd krijgen om te reageren bij dit soort plannen.
   2. Als er geen bewonerscommissie in een complex aanwezig is, zal Ons Huis voortaan de huurdersvereniging inlichten over voorgenomen plannen. 
   3. Na de uitgevoerde werkzaamheden zal een onafhankelijke derde partij alle woningen opnieuw van een energielabel/certificaat voorzien, dit ook in verband met de voorgestelde huurverhoging.

 

Geen antwoord is er nog op de vraag van Wim Riphagen, waarom er een dure inventarisatie van mogelijke noodzakelijke werkzaamheden heeft plaatsgevonden, als Ons Huis toch niet van plan is deze uit te voeren (zoals alle vormen van isolatie) . Ons Huis beweert,  met de minimale voorgestelde maatregelen , Energielabel A te kunnen halen. De indruk wordt gewekt, dat Ons Huis uitgebreide isolatie te duur vindt. Het energieverbruik zal niet echt verminderen, hooguit heb je minder kosten, door de opbrengst van de zonnepanelen. Deze vraag staat dus nog!

 

TOT SLOT: MOGEN WIJ U E-MAILADRES? DAN KUNNEN WIJ U SNELLER EN MAKKELIJKER BEREIKEN! Als u dit goed vindt, wilt u dan de volgende gegevens mailen: uw naam, straat en huisnummer naar:  marinka.hendriks@gmail.com