Algemene ledenvergadering

Bestuur: Henk van Mullum (voorzitter) Rick Klaassen (secretaris/penningmeester) Patricia Merghart Clara Mulder Klaas Vaartjes RvC: Sander van Bodegraven Gemma Oosterman Aanwezige leden: Zie presentielijst Notulist: Jetske van der Kemp (Allround Support Groep)     1....