Jaarverslag

Het jaar 2018 kenmerkte zich door het voortzetten van de ingezette samenwerking met de andere Apeldoornse huurdersbelangenverenigingen. Ondanks het (nog steeds) ontbreken van een geldige...

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw vereniging.   [button size='' style='' text='Download jaarrekening' icon='' icon_color='' link='http://onswoongoed.nl/leden/jaarrekening-2018-ons-woongoed/' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color=''...

De opmerkelijkste zaken in de jaarrekening zijn: Daling van de contributie leden van 7.349 naar 6.578. De oorzaak hiervan lag in de administratieve afhandeling van de leden...

Aan      : Het Bestuur van Ons Woongoed Van      : De Kascommissie Betreft: Kascontrole in maart 2018   Geacht Bestuur, De kascommissie heeft de administratie van 2017 gecontroleerd. Opgemerkt wordt dat de...

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw vereniging.   [button size='' style='' text='Download jaarrekening' icon='' icon_color='' link='http://onswoongoed.nl/wp-content/uploads/2018/04/Jaarrekening-Ons-Woongoed-2017.pdf' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color=''...

Jaarverslag 2017 van Ons Woongoed Het jaar 2016 was vooral een nieuw begin. Een nieuw bestuur, nieuwe wetgeving over de relatie verhuurder-huurder en over de relatie...

Opening / mededelingen. Goedkeuring notulen april 2017 en oktober 2017. Financieel verslag / Benoeming Kascommissie. Jaarverslag 2017. Samenstelling bestuur. Jaarlijkse huurverhoging. Mededelingen Ons...