Wij gaan u helpen

Contact formulier

  Wij komen voor jou op

  Ons Woongoed komt op voor de belangen van alle huurders van Ons Huis, dus ook voor jou maar laat jouw geluid en stem niet verloren gaan!

  Meest gestelde vragen

  Antwoord op de meest gestelde vragen

  Allereerst is van belang om na te gaan welke ‘service’ u met de verhuurder overeen bent gekomen, in het huurcontract en eventueel daarna nog. Ook als u de woning al huurt, kunt u met de verhuurder namelijk nog nieuwe service overeenkomen of oude schrappen. Als beide partijen het daarover eens zijn, kan dat. Het gaat er dus om welke service u met de verhuurder overeen was gekomen in het jaar waarop de afrekening betrekking heeft. Alleen de kosten van in dat jaar overeengekomen service mogen aan u worden doorberekend.

  De meest voorkomende servicekosten zijn individuele stookkosten, gemeenschappelijke elektra, klein onderhoud dat wettelijk voor rekening van de huurder is zoals ontstoppen binnenriolering, glazenwassen en vegen van schoorstenen en ventilatiekanalen, glasverzekering of –fonds, schoonmaak gemeenschappelijke ruimten, de huismeester en administratiekosten.

  Bij de doorberekening van de overeengekomen service geldt dat dit alleen de werkelijk door de verhuurder gemaakte kosten mogen zijn. De hoogte ervan moet bovendien redelijk zijn. Aangezien de kosten meestal over meerdere huurwoningen worden verdeeld, zal er ook een verdeelsleutel moeten zijn. Die kan in het huurcontract staan of op een andere manier schriftelijk zijn afgesproken. Is dat niet zo, dan dient er alsnog een redelijke verdeelsleutel voor de kosten te komen.

  Winst maken op de servicekosten mag de verhuurder niet. Om dit te controleren kan de huurder inzage vragen in alle rekeningen, contracten en andere documenten (bijvoorbeeld de rekeningen van het energie- of het schoonmaakbedrijf) die ten grondslag liggen aan de afrekening. Wettelijk is de verhuurder tot het geven van die inzage verplicht. Als u over alle onderliggende stukken en de verdeelsleutel beschikt, kunt u de afrekening zelf controleren.

  Geven de afrekening en de onderliggende documenten toch niet de gewenste duidelijkheid of weigert de verhuurder inzage te geven in de stukken en/of de verdeelsleutel, dan kan een beroep worden gedaan op de huurcommissie en/of (zo nodig) op de rechter. Beide kunnen op verzoek van de huurder vaststellen wat de huurder aan servicekosten moet betalen. Daarnaast kan de rechter de verhuurder verplichten inzage in de stukken te geven of een afrekening te verstrekken.

  Wil je niet meer lid zijn van Ons Woongoed? Dan kunt u uw hier uitschrijven. Na het verwerken van uw uitschrijving zal u geen e-mails meer ontvangen betreft de ontwikkelingen, updates en nieuws van Ons Woongoed.

  Ons bestuur staat voor u klaar

  Ons team

  Versterk ons team

  De kracht van het verenigen maakt ons solide en toekomstbestendig!

  Project-medewerker

  Ons Woongoed

  Projectmedewerker

  Ons Woongoed

  Huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed is de formele gesprekspartner die huurders vertegenwoordigt bij Ons Huis. Ons Woongoed behartigt in regelmatig overleg met Ons Huis de belangen van haar huurders.


  Kascommissie

  Ons Woongoed

  Heb jij financieel inzicht? Het is niet handig als alle leden gaan kijken of de cijfers kloppen. Dat kost heel erg veel tijd en niet iedereen heeft hier zin in. Daarom wordt er gewerkt met een kascommissie. Deze speciaal ingestelde commissie controleert dan namens de leden de boekhouding en de jaarrekening.