Onswoongoed

Bestuur

Het bestuur van Ons Woongoed bestaat uit een algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Dagelijks bestuur bestaat uit Henk van Mullem en Eric Klaassen

Henk van Mullem

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vereniging Ons Woongoed, naar binnen en buiten. Henk leidt de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.

Eric Klaassen

Penningmeester en secretaris

De taken van Rick bestaan uit het beheren van de financiën van de vereniging. Daarnaast bepaalt hij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij het beleid naar een financieel overzicht. Daarnaast is hij contactpersoon voor de vereniging en het bestuur en waakt deze ook over de geldende wet- en regelgeving.

Clara Mulder

Bestuurslid

Clara bewaakt de portefeuilles Servicekostenbeleid en huuraanpassing.

Patty Merghart

Bestuurslid

Patty bewaakt de portefeuille bewonerszaken en bijzondere zorg.

Klaas Vaartjes

Bestuurslid

Klaas bewaakt de portefeuille duurzaamheid, energetische zaken en energietransitie.