Privacy & algemene voorwaarden

1. Privacybeleid Ons Woongoed

Ons Woongoed hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ons woongoed houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het overzicht verwerking van persoonsgegevens.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze zullen respecteren.

 

Als Ons woongoed zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Ons Woongoed
Postbus 1077
7301 BH Apeldoorn
E-mail adres: info@onswoongoed.nl

 

 

1.1 Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Ons woongoed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Administratieve doeleinden
  • Communicatie over het lidmaatschap
  • Het verlenen van diensten aan leden

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het afgesloten lidmaatschap

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ons woongoed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

 

Uw persoonsgegevens worden door Ons Woongoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: tot 12 maanden na beëindiging van uw lidmaatschap.

 

 

 

2. Nieuwsbrief inschrijving

  1. Na het inschrijven op de nieuwsbrief met het opgegeven mail adres geeft u Ons woongoed toestemming om nieuwsbrieven te sturen totdat u zich afmeld.
  2. Uw gegevens worden niet met derden partijen gedeeld. Het opgegeven mail adres wordt gebruikt om u te informeren over onder andere van de ontwikkelingen binnen Ons woongoed en relevante nieuwsartikelen.
  3. Ons woongoed stelt zich niet aansprakelijk voor het onjuist verzenden, ontvangen en/of verwerken van mailberichten.
  4. U kunt zich afmelden van de nieuwsbrief door op ‘uitschrijven’ te klikken die onderaan elke nieuwsbrief staat weergegeven.
  5. Op alle nieuwsbrieven geldt de algemene voorwaarden en de disclaimer van Ons woongoed.

 

 

 

3. Disclaimer

Ons Woongoed besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op haar website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen. Ons Woongoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. Ons Woongoed behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar website te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen of derden de toegang tot de website te weigeren. De website van Ons Woongoed biedt ook toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. Ons Woongoed staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

 

 

 

4. Cookiebeleid

4.1 Over ons cookiebeleid

Dit Cookiebeleid legt uit wat het cookies is en hoe wij ze gebruiken, de soorten cookies die wij gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe wij de cookievoorkeuren beheren. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website. Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: onswoongoed.nl

 

4.2 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Deze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar we de website moeten verbeteren.

 

4.3 Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website first-party cookies en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens. De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u omgaat met onze website, onze diensten veilig te houden, al met al om u een betere en verbeterde gebruiker te bieden en help uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

 

4.4 Welke soorten cookies gebruiken we?

Essentieel: Sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Deze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en veilig formulieren verzenden.

 

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.

 

Marketing: Onze website geeft advertenties weer. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we aan je tonen te personaliseren, zodat ze betekenisvol voor je zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden.
De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook worden gebruikt door externe advertentieproviders om u ook advertenties op andere websites in de browser te laten zien.

 

Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op sociale mediaplatforms.

 

Voorkeuren: Deze cookies helpen ons uw instellingen en browsevoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.

 

U kunt uw cookie voorkeuren hier wijzigen: Cookie instellingen

 

4.5 Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?

Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsesessie te wijzigen, dan kunt u op “Privacy- en cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de toestemmingsverklaring opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken. Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren / verwijderen. Bezoek wikipedia.org, www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies.