Denk aan de toekomst

Denk aan de toekomst

In de start van ons zelfstandig leven houden wij ons bezig met de persoonlijke toekomst als carrière, gezinsuitbreiding, materiële doelen en misschien zelfs het reserveren van geld voor onze oudedagsvoorziening zoals een pensioen. Echter, het is niet vanzelfsprekend ondanks dat de financiële middelen aanwezig zijn, ook daadwerkelijk de gewenste leefomgeving beschikbaar is.

Hoe gaat de sociale huisvesting zich ontwikkelen in de periode tot 2030? Het is een vraag die zich niet eenvoudig laat beantwoorden. “Traditionele planning trajecten geven vaak te weinig inzicht om goede strategische keuzes te kunnen maken. Vaak vindt er alleen een lokale trendanalyse plaats, maar dat is niet genoeg. Om een toekomstvisie te formuleren en lange termijn besluiten te onderbouwen is kennis van onzekerheden met de daarbij behorende kansen en risico’s belangrijk als ook de onuitgesproken wensen van de toekomstige huurder. Een aantal onderzoeken en stakeholders bijeenkomsten over de scenario’s en de consequenties geven ons slechts informatie over de verwachte koers die wij gaan nemen waarin de beslissingen en acties er naar toe nu moeten worden genomen. Dat onze samenleving verder gaat vergrijzen is algemeen bekend, maar wat de impact daarvan is op sociaal wonen is veel onduidelijker. Betekent het een toenemende diversiteit aan woonbehoeften? Ons Woongoed roept u hierbij op: Denk nu reeds aan uw toekomst! Laat Ons Woongoed weten wat uw wensen zijn betreft uw woontoekomst.