Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken voor de komende 2 jaar prestatieafspraken!

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken voor de komende 2 jaar prestatieafspraken!

Het tempo voor nieuwbouw omhoog, samenwerken aan vitale wijken en het verduurzamen van woningen. Het zijn de afspraken die de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Apeldoorn met elkaar maakten en ondertekenden op 15 december 2021. Dat is goed nieuws voor bewoners, want de woningnood in Apeldoorn is groot.

Forse uitbreiding van de Apeldoornse woningvoorraad

In Apeldoorn is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om aan een sociale huurwoning te vinden. Daarom krijgen de Apeldoornse corporaties de ruimte om meer sociale huurwoningen te bouwen. In 2022 en 2023 worden er bijna 500 nieuwe woningen in de sociale huursector toegevoegd door de corporaties. Hiermee vergroten ze de slaagkansen voor woningenzoekenden in Apeldoorn.

Vitale wijken met een grote verscheidenheid aan woningen

Over het algemeen vinden bewoners het fijn wonen in Apeldoorn. Ze voelen zich thuis in hun eigen wijk, dorp of buurt. Maar in enkele wijken staat de leefbaarheid onder druk. Daarom blijven de gemeente en woningcorporaties intensief samenwerken aan een positieve ontwikkeling van veiligheid, leefbaarheid en welzijn van bewoners. Bewoners, zorgorganisaties, welzijnsinstanties en politie denken en werken hieraan mee.

Energiezuinige huizen voorbereid op een aardgasvrije toekomst

De Apeldoornse corporaties bouwen hun nieuwe woningen nagenoeg energieneutraal en verduurzamen bestaande woningen. Op deze manier bieden ze huurders een comfortabele, toekomstbestendige woning. Daarnaast zoeken de corporaties naar kansen om meer circulair te bouwen en onderzoeken samen met de gemeente of woningen aangesloten kunnen worden op het warmtenet.

Rob van Beek, directeur-bestuurder van De Goede Woning, is zeer tevreden met de afspraken die er nu liggen. “De drie speerpunten zijn duidelijk geformuleerd met doeltreffende ambities en concrete afspraken. Bijzonder is ook dat de afspraken gemaakt zijn voor de komende twee jaar, daardoor kunnen we de afspraken nog beter realiseren en het partnerschap tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties verbeteren.”

Marlies van de Merwe, namens de huurdersorganisaties: “De huurdersorganisaties zijn tevreden met het totale pakket aan afspraken, maar houden wel de vinger aan de pols bij efficiënte benutting van bouwgrond.” Nathan Stukker, wethouder Wonen van de gemeente Apeldoorn: “De samenwerking tussen alle betrokken partijen is ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat er in Apeldoorn voldoende sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. Met deze prestatieafspraken werken we aan een thuis voor iedereen.”

Noot voor de redactie:

Het volledige document: ‘Prestatieafspraken Apeldoorn 2022 en 2023’ is beschikbaar op de websites van De Goede Woning, de Woonmensen, Ons Huis en Veluwonen.

Vanwege de coronamaatregelen tekenden gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties digitaal de gezamenlijke prestatieafspraken voor 2022-2023.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

  • Marlies van de Merwe, woordvoering namens de samenwerkende huurdersorganisaties. Telefoonnummer 06-20 23 45 16.
  • Persvoorlichting Gemeente Apeldoorn. Telefoonnummer 055-580 13 63.
  • Noesjka Verheij of Vanessa van Herrewaarden, communicatieadviseurs De Goede Woning, woordvoering namens de Apeldoornse woningcorporaties. Telefoonnummer 055-369 69 69.