Even voorstellen

Huurdersoverleggroep Warnsveld- Zutphen HOG

Huurdersoverleggroep Warnsveld- Zutphen(HOG)
De stichting HuurdersOverlegGroep (HOG) bestaat uit vrijwilligers die na de fusie tussen Woningbedrijf Warnsveld en Ons Huis opkomen voor de belangen van alle huurders in Warnsveld en Zutphen van Ons Huis. 20 februari 2019 hebben wij dit bij de Notaris vast laten leggen.

Voor huurders in Apeldoorn is er huurdersvereniging Ons Woongoed.

Het belangrijkste is dat de HOG weet wat er bij de huurders leeft. De HOG vertegenwoordigt de huurders in het overleg met Ons Huis. En ook bij overleg met de gemeente en/of met andere woningcorporaties. Bijvoorbeeld bij de prestatieafspraken.

Wat doet de HOG

De HOG staat altijd voor de huurders klaar. De HOG er voor de algemene zaken, dingen die over de hele corporatie gaan. Een goed voorbeeld hiervan is de huurverhoging waarover de HOG meedenkt en meepraat. Kwesties die alleen in een bepaalde wijk of straat spelen, horen thuis bij een bewonerscommissie. Heeft uw wijk of straat nog geen bewonerscommissie dan adviseren wij u een bewonerscommissie op te richten. Als u wilt, kan de HOG u daarbij helpen.

HOG-leden en vertegenwoordiging

De namen van de bestuursleden van de HOG ziet u h hier
https://onswoongoed.nl/hog/home/bestuur/structuur/
De nieuwsbrieven die de HOG heeft gestuurd kan u hier terug lezen.
https://onswoongoed.nl/hog/nieuwsbrieven-2/
De agenda en de activiteiten treft u op deze pagina aan.
https://onswoongoed.nl/hog/home/bestuur/vergaderrooster/

Links op deze pagina kan u nog veel meer vinden.
O.A. algemene informatie van de woonbond. Ook op de site van de woonbond kan u veel informatie vinden. www.woonbond.nl. De Woonbond is een erg goede organisatie die de belangen van huurdersverenigingen vertegenwoordigt. De HOG is lid van de Woonbond en heeft daar goede contacten mee.

Contact met de HOG

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het de HOG weten. Zonder uw inbreng, kan de HOG niet goed functioneren. Geef door wat u wilt en wat u belangrijk vindt. Stuur uw bericht naar Hogwarnsveld@outlook.com.

Heeft u klachten over Ons Huis, volg de stappen van klachtenafhandeling bij Ons Huis. Mocht u hierbij ondersteuning willen of de HOG op de hoogte willen brengen, dan kunt u contact opnemen via c.overkleeft@chello.nl

  • hogwarnsveld@outlook.com

Betaalbaarheid

Het aandeel huurwoningen met een lage huur is in de periode sinds 2005 meer dan gehalveerd.

Duurzaamheid

Samen met Ons Huis zoeken we naar mogelijkheden om door energiebesparende maatregelen het energieverbruik te verlagen.

Beschikbaarheid

De woningvoorraad gaat slechts heel beperkt omhoog.

Leefbaarheid

Een prettige en veilige woonomgeving is een voorwaarde voor ieders woongenot.