Structuur

Het bestuur van de HOG is samengesteld uit de volgende personen:

Wim Nijenhuis: Voorzitter, Vergadering leiden, St Elisabeth,  Ripperkamp, Huurdersparticipatie

Corry Overkleeft: Secretaris:
Secretariaat, Klachten bewoners, Website, Nieuwsbrief,PR, Woonbond en externen.Contact RvC, prestatieafspraken Warnsveld/Zutphen, Huurdersparticipatie email: hogwarnsveld@outlook.com

Dick Zwiers: penningmeester:
Financiën, Contactpersoon prestatieafspraken, St Elizabeth

Greet Jongerling bestuurslid: Verduurzaming, Prestatieafspraken Warnsveld/Zutphen