Structuur

Het bestuur van de HOG is samengesteld uit de volgende personen:

Wim Nijenhuis: Voorzitter:
Aanspreekpunt, Vergadering leiden, Contact RvC, prestatieafspraken Zutphen/ Warnsveld en Riperkamp.

Corry Overkleeft: secretaris:
Secretariaat, Klachten bewoners, Website, Nieuwsbrief en PR, Woonbond en externen.
e-mail: hogwarnsveld@outlook.com

Dick Zwiers: penningmeester:
Financiën, Contactpersoon prestatieafspraken, St Elizabeth

Marianne Eerdmans bestuurslid:

Greet Jongerling bestuurslid: