Vergaderrooster

Bestuursvergaderingen

Datum Tijd Activiteit
08-01-2019 19.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
12-02-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
12-03-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
02-04-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
07-05-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
11-06-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
02-07-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
06-08-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
03-09-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
01-10-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
05-11-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn
03-12-2019 13.00 uur Bestuursvergadering Apeldoorn

Overlegvergaderingen met Ons Huis

Datum Tijd Onderwerp
18-02-2019 14.30-16.30 uur Agenda volgt
06-05-2019 14.30-16.30 uur Agenda volgt
03-06-2018 14.30-16.30 uur Agenda volgt
30-09-2019 14.30-16.30 uur Agenda volgt
25-11-2019 14.30-16.30 uur Agenda volgt

Tripartite overleg Apeldoorn

Datum Tijd Inhoud
12-09 -2016 17.00 uur proces – bespreking BOD –¬†opstellen prestatie afspraken –¬†aanwijzen werkgroep (drie partijen)
25-10-2016 17.00 uur bespreken concept prestatie afspraken
08-12-2016 09.00 uur ondertekenen nieuwe prestatie afspraken