Huurdersbelangenverenigingen gaan samenwerken

Huurdersbelangenverenigingen gaan samenwerken

Na een verkennende periode hebben de voorzitters van huurdersbelangenverenigingen De Sleutel (De Goede Woning), Ons Woongoed (Ons Huis), Samen Eén (Sprengenland Wonen) H.B.V. De Woonmensen (De Woonmensen) en H.O. Mooiland (Mooiland) op 1 juli een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Sinds De Woningwet in 2015 in werking trad, kregen de besturen van de huurdersbelangenverenigingen de mogelijkheid als gelijkwaardig gesprekspartner deel te nemen aan de overleggen zoals die al plaatsvonden tussen de corporaties en de gemeente Apeldoorn. Om als een sterke, gelijkwaardige gesprekspartner hieraan deel te nemen en de huurders in de sociale huursector in de gemeente Apeldoorn goed te kunnen vertegenwoordigen en van eenduidige informatie te kunnen voorzien, was dit een logische vervolgstap.

In De Samenwerking staat het delen van standpunten en informatie binnen de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid centraal, waarbij eigen identiteit en aansluiting met de eigen corporatie hoog in het vaandel staan.