(Gesloten) Inschrijfformulier – Digitale bijeenkomst leden Ons Woongoed 28-10-2020

(Gesloten) Inschrijfformulier – Digitale bijeenkomst leden Ons Woongoed 28-10-2020

Beste leden van Ons Woongoed,

Het bestuur van Ons Woongoed wilt u graag uitnodigen voor een 2 e digitale bijeenkomst.
De 1 e digitale gehouden bijeenkomst, d.d. woensdag 23 september 2020 jongst leden, heeft tegen deverwachting in van het bestuur een lage opkomst gehad. Slechts, een respons van minder dan 1% van de leden. In de gehouden digitale bijeenkomst hebben wij de deelnemende leden gevraagd hun stem uit tebrengen tot het wijzigen van de huidige statuten. De uitkomst, van de deelnemende leden met het recht van een stem, was een positief advies om de statuten te wijzigen. Echter, meent het bestuur dat de slechts 1% respons onvoldoende is om het als een objectief en representatief beeld te accepteren. Met andere woorden dat de gezochte draagkracht van alle leden niet in deze uitkomst wordt gevisualiseerd.
Het bestuur neemt haar verantwoording en besluit daarom op juridische gronden, verwijzend naar de huidige geldende statuten, een 2 e digitale bijeenkomst te organiseren. De uitkomst hiervan zal dan rechtsgeldig als een bindend besluit zijn om de statuten te kunnen wijzigen.

Het bestuur nodigt u uit als lid deel te nemen aan de volgende digitale bijeenkomst:
Woensdag 28 oktober 2020 aanvang 19.30 uur
Youtube kanaal: Ons woongoed Apeldoorn

Hoe kan ik mij aanmelden voor deze digitale bijeenkomst?
U gaat naar de website: www.onswoongoed.nl
1) Bij uw eerste bezoek na dinsdag 13 oktober zal u door een ondersteunende pop up direct naar het aanmeldingsformulier worden geleid. Indien u deze aanklikt.
2) In het menu gaat u naar Actueel, vervolgens naar digitale bijeenkomst leden Ons Woongoed 28 oktober 2020 vul in hier uw naam en e-mail adres, vervolgens verzenden klikken.
3) Stuur een mail naar bestuur@onswoongoed.nl : aanmelding digitale bijeenkomst met vermelding van uw naam en adres.

Na uw aanmelding voor deze bijeenkomst zal Ons Woongoed u een link per e-mail versturen.
Op woensdag 28 oktober vanaf 19.25 uur wordt u tot de besloten bijeenkomst toegelaten wanneer u op deze ontvangen link klikt (mogelijk dubbelklikt) vanuit uw mail box.

De Agenda:
1) Welkomstwoord Voorzitter Ons Woongoed
2) Toelichting 2 e digitale bijeenkomst en stemronde met de deelnemende leden
3) Uitslag van de stemronde
4) Afsluiting

Informatie: zie website -> Actueel -> digitale bijeenkomst leden Ons Woongoed 28 oktober 2020.

Het bestuur Ons Woongoed hoopt u te mogen verwelkomen in de digitale bijeenkomst van 28 oktober 2020, aanvang 19:30 uur.

 

 

*Inschrijving gesloten*

 

 

In deze 2e digitale bijeenkomst van de huurdersvereniging Ons Woongoed zal het bestuur slechts 1 (één) noodzakelijk onderwerp behandelen, opdat het bestuur verder kan in de werving van kandidaten tot het realiseren van een goed en efficiënt werkende organisatie. Alle overige onderwerpen zullen worden doorgeschoven en met u worden besproken in de eerst mogelijk fysieke Algemene Ledenvergadering in 2021.

Het bestuur vermeldt nadrukkelijk dat deze oproeping betreft een 2e vergadering.

Wederom, is de verbonden voorwaarde aan deze digitale bijeenkomst dat de leden, voorafgaand aan deze digitale bijeenkomst, schriftelijk vragen kunnen stellen welke tijdens deze bijeenkomst worden beantwoord of toegelicht. De Agenda met inhoud – en waar nodig een toelichting ter verduidelijking – moet minimaal 72 uur, voorafgaand aan de sluitingstermijn van voor het indienen van de vragen, ter inzage op de website van Ons Woongoed worden geplaatst. De gestelde vragen dienen uitsluitend te gaan over het onderwerp wijziging van de statuten.

De sluitingstermijn is d.d. maandag 26 oktober 2020 , 23.59 uur.

Het doel van deze “livestream bijeenkomst” is het vinden van voldoende draagvlak onder de leden betreft de voorgestelde wijziging. Na het sluiten van de digitale bijeenkomst, waarin gevraagd wordt uw voorkeur of stem te geven, zal het resultaat van de uitgebrachte stemmen bindend zijn voor de mogelijke vervolg actie tot het wijzigen van de statuten. Ongeacht, het aantal deelnemers, met een minimum van 3(drie) stemmen.
Toepassing van de huidige geldende statuten: Statutenwijziging Artikel 20 lid 3 is hierop van toepassing.
Het stellen van vragen, op of aanmerkingen plaatsen gedurende deze digitale bijeenkomst is mogelijk per chat.

M.b.t. het deelnemen/ kunnen deelnemen aan deze 2e digitale bijeenkomst gelden de volgende instructies:

 • 1) U bent lid van de huurdervereniging Ons Woongoed
 • 2) U heeft toegang tot het internet en het YouTube kanaal
 • 3) U heeft de informatie: wijziging van statuten nogmaals aandachtig gelezen en begrepen. Verwijzing naar de website Ons Woongoed digitale bijeenkomst leden Ons Woongoed 23-09-2020, de voorgaande 1e digitale bijeenkomst.
 • 4) Heeft u vragen uitsluitend met betrekking tot de wijziging van de statuten dan kunt u uw vraag kenbaar maken aan het bestuur per email: secretaris@onswoongoed.nl
 • 5) De leden kunnen hun vragen schriftelijk stellen op het voormeld e-mailadres tot uiterlijk maandag 26 september 2020, 23.59 uur.

Alle vragen zullen gedurende de 2e livestream worden beantwoord.
Aanmelding voor deelname aan de 2e digitale bijeenkomst:

 • 1) Klik op de volgende link: bestuur@onswoongoed.nl
  Vult uw persoonlijke gegevens in en vervolgens op de button aanmelden klikken.
  Na verificatie ontvangt u op het opgegeven e-mail adres uw link voor deelname.
 • 2) U bezoekt de website www.onswoongoed.nl bij uw eerste bezoek na dinsdag 13 oktober 2020 zult u een pop-up zien verschijnen.
  Klik deze aan en vult uw persoonlijke gegevens in en vervolgens op de button aanmelden klikken.
  Na verificatie ontvangt u op het opgegeven e-mailadres uw link voor deelname.
 • 3) U bezoekt de website www.onswoongoed.nl en ga naar het item Actueel
  Klik op inschrijfformulier – 2e digitale bijeenkomst leden Ons Woongoed 28-10-2020.
  Vult uw persoonlijke gegevens in en vervolgens op de button aanmelden klikken
  Na verificatie ontvangt u op het opgegeven e-mailadres uw link voor deelname.

 

Inloggen 28 oktober 2020 19.30 uur voor deelname:
Vanuit uw mailbox klikt u enkele minuten voor aanvang van de digitale bijeenkomst op de ontvangen link van Ons Woongoed. Uw wordt dan automatisch ingelogd voor deelname.