Kascontrole 2017

Kascontrole 2017

Aan      : Het Bestuur van Ons Woongoed
Van      : De Kascommissie
Betreft: Kascontrole in maart 2018

 

Geacht Bestuur,

De kascommissie heeft de administratie van 2017 gecontroleerd.
Opgemerkt wordt dat de administratie en het opstellen van de jaarrekening
door een extern administratiekantoor is uitgevoerd.

De kascommissie verleent het bestuur decharge voor het geheel.

Apeldoorn, 21 maart 2018.
De commissie: Ben Bronner en Ben van Wermeskerken.