Onswoongoed

Reguliere overleggen

Wat willen wij samen met Ons Huis bereiken op de korte termijn

Geen evenementen gevonden!

Wat wij bespreken

Ons Woongoed heeft regelmatig een regulier overleg met Ons Huis met betrekking tot de stand van zaken als het voorgenomen beleid en de voortgang in de uitvoering hiervan.

Het zogeheten Regulier Overleg Ons Huis (ROOH)

 

Elke eerste dinsdag van de maand heeft Ons Woongoed een regulier overleg met  haar gehele bestuur met betrekking tot alle mogelijke onderwerpen in het belang van alle huurders. Er vindt een evaluatie plaats over de voortgang betreft de toegekende portefeuille aan het bestuurslid en vervolgens kunnen er besluiten of besluitvormingen worden genomen betreft de adviesaanvragen.

Het zogeheten Regulier Overleg Ons Woongoed (ROOW)

Betaalbaarheid

Sneller betalingsproblemen signaleren bij het innen van huurpenningen.
Huurverhoging maximaal gekoppeld aan de huidige inflatie.
Evenwicht in toewijzing van sociale woningen aan de reguliere/bijzondere doelgroep.

Duurzaamheid

Alle woningen van Ons Huis gemiddeld energielabel B in 2024.
Het aandeel woningen uitbreiden met energielabel beter dan B.
Gemiddeld een verbetering van de totale woonlasten.
Een positief oordeel van de huurder over betrokkenheid verduurzamen.

Leefbaarheid en Veerkracht in buurten

Realiseren van positieve ontwikkeling leefbaarheid in focus buurten.
Meer betaalbare huurwoningen in veerkrachtige buurten.
Aantoonbaar resultaat in de gezamenlijke aanpak in focus buurten.
Positief oordeel van de partners over de huidige samenwerking.

Het vergaderrooster

Geen evenementen gevonden!