Ledenvergadering

Apeldoorn, 5 september 2019

 

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 oktober 2019.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van “Ons Woongoed” op:

Woensdag 23 oktober 2019 aanstaande om 19.30 uur in  Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina,

Operaplein 181  te Apeldoorn. Auto’s parkeren aan de Lohengrinstraat  ( achterzijde van het gebouw ).

Agenda

  • Opening
  • Notulen 18 april 2019
  • Verkiezing/benoeming kascommissie                                                                                                                       Indien de ALV geen commissie kan benoemen, om haar leden te adviseren  het bestuur  decharge te verlenen,  zal ieder lid medeverantwoordelijk zijn voor het totaal functioneren van de vereniging.
  • Aftreden bestuur
  • Verkiezing/benoeming bestuursleden
  • Verzoek tot instemming wijziging statuten van Ons Woongoed
  • Rondvraag
  • Sluiting

Aanmelden is gewenst en kan door onderstaande strook (of de hele brief) op te sturen naar:

Ons Woongoed, Antwoordnummer 1229, 7300 VB Apeldoorn. ( bijgesloten retourenvelop, postzegel niet nodig)

Ja, ik kom naar de ledenvergadering op 23 oktober 2019                                                          

Ik ben wel/niet beschikbaar voor een bestuursfunctie                                                uiterlijk voor 23 september opgeven

Ik ben wel/niet beschikbaar als lid voor de kascommissie                           uiterlijk voor 23 september opgeven

Ik wil wel/niet incidenteel meehelpen ter ondersteuning van de HBV Ons Woongoed

NAAM     : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres       : ……………………………………………………………………………………………………………………….          huisnr.: …………….

Postcode: ……………………..  Woonplaats : Apeldoorn

Telefoon:…………………………………………..  E-mail :…………………………………………………………………………………………………….