Nibud ontwikkeling financiële positie kwetsbare huurders

Nibud ontwikkeling financiële positie kwetsbare huurders

Het Nibud stelde vast dat in 2019 bijna 800.000 huurders in de knel kwamen doordat zij de minimale bedragen voor levensonderhoud niet kunnen betalen.

De woonbond en Aedes hebben het Nibud een onderzoek laten uitvoeren waarbij diverse voorbeeldbegrotingen van het huishoudbudget werden toegepast bij diverse enkel en meerdere persoonshuishoudens met een laag inkomen inclusief toeslagen; afgezet tegen de minimale uitgave .

Eén conclusie is helder: Het is van belang om huishoudens die vanwege hun financiële positie een kwetsbare groep vormen te ondersteunen en te faciliteren dat hun positie verbetert.