Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief november 2019

Geachte leden / huurders Ons Huis.

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuw gekozen bestuur van Ons Woongoed.

Als Voorzitter van Ons Woongoed, kan ik u meedelen dat wij op kort termijn als het bestuur een gehele dag bij elkaar komen om voor het komende jaar haar speerpunten te bespreken o.a.

   1. Het verdelen van de bestuurstaken t.w. secretaris en bestuursleden voor de overige disciplines zoals leefbaarheid / zorg en welzijn /huisvesting betaalbaarheid / energetische zaken
   2. Het maken van een werkplan voor het komende jaar.
   3. Het maken van een financiële begroting voor 2020.
   4. Het maken van een financieel verslag 2019.
   5. Het maken van het jaarverslag 2019.

Gezien de omvang van het takenpakket aan onderwerpen die behandeld dienen te worden  zal het bestuur prioriteiten moeten stellen en indien nodig kennis en expertise elders moeten inschakelen.

Ook huurders kunnen aan het bestuur kenbaar maken als zij deskundigheid hebben en deze willen inzetten ter ondersteuning van het bestuur.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

   1. Voorzitter van Mullem
   2. Secretaris ( vacant )
   3. Penningmeester Klaassen
   4. Bestuurslid Vaartjes
   5. Bestuurslid C. Mulder
   6. Bestuurslid Merghart

 

De onderstaande leden zijn benoemd voor de kascommissie t.w.

Dhr. R. Schols en mevr. J.  Dogramaci- Zimmer

Voor meer informatie over Ons Woongoed, verwijzen wij u naar onze website

www.onswoongoed.nl

Als nieuw gekozen bestuur bedanken wij de leden voor het vertrouwen en zullen wij als team uw belangen naar eer en geweten zo goed mogelijk behartigen.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een goed 2020 .

 

Namens het team van Ons Woongoed,

Henk van Mullem.