Onswoongoed

Activiteiten van Ons Woongoed

Huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed komt op voor de belangen van alle huurders van Ons Huis.

Wat doen we bij Ons Woongoed?

Ons woongoed overlegt regelmatig met Ons Huis over zaken die voor huurders van Ons Huis belangrijk zijn. Binnen de gemeente Apeldoorn hebben wij tezamen met de overige Huurdersbelangenverenigingen ons verenigd in de “Samenwerking”. Het doel hiervan is dat wij als een sterke, gelijkwaardige gesprekspartner deel nemen aan de prestatieafspraken met de gemeente Apeldoorn en overige woningcorporaties. We kunnen tevens de huurders in de sociale huursector binnen de gemeente Apeldoorn breder vertegenwoordigen en zoveel mogelijk eenduidig van informatie voorzien.

Ons Woongoed communiceert regelmatig met organisaties als Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn, Stimenz, de zorg, wijkraden en politie om de constant veranderende bewegingen binnen Apeldoorn te volgen. Wij houden contact met de Bewonerscommissies van Ons Huis om informatie te vergaren. Vervolgens, kunnen wij een beeld vormen wat er speelt in uw complex , wanneer gewenst kunnen wij ondersteuning bieden.

Meedenken voor uw buurt

Actief meedoen

Ons Woongoed behartigt uw belangen! Kent Ons Woongoed u?
5000 huishoudens hebben 5000 wensen en onbekend maakt onbemind.

Beslis mee over de leefbaarheid in uw buurt of wooncomplex

Beslis mee over het klimaat neutraal wonen in uw buurt

Beslis mee over de dienstverlening en onderhoud

Vertegenwoordig uw woonomgeving met uw bewonerscommissie

Apeldoorn een inclusieve stad met 180.000 inwoners

Een samenwerking van verhuurder en huurder.

Iedereen – ongeacht de achtergrond van de bewoner – samenleeft.

Het leven begint op je 20e, 30e, 40e,.. 50e maar wanneer begint uw toekomst?

Organigram

Ons Woongoed richt zich op de behartiging van de belangen van alle huurders van de woningcorporatie Ons Huis.

 

Ons Woongoed moet een stevige en deskundige overlegpartner van Ons Huis zijn en het beleid en de uitvoering daarvan door Ons Huis kunnen toetsen.

 

Ons Woongoed maakt gebruik van het getoonde werkmodel om haar doelstellingen te realiseren.