Onswoongoed

Kascommissie gezocht

Huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed komt op voor de belangen van alle huurders van Ons Huis.

Heb jij financieel inzicht?

Het is niet handig als alle leden gaan kijken of de cijfers kloppen. Dat kost heel erg veel tijd en niet iedereen heeft hier zin in. Daarom wordt er gewerkt met een kascommissie. Deze speciaal ingestelde commissie controleert dan namens de leden de boekhouding en de jaarrekening.

Waarom is er een kascommissie?

Binnen een vereniging wordt eenmaal per jaar de jaarrekening opgesteld. Dit is de financiële verantwoording van het bestuur naar derden, maar natuurlijk ook naar de leden. Alle leden kunnen dan zien wat er met het geld is gebeurd en hier hun oordeel over uitspreken. Als zij het eens zijn met het gevoerde financiële beleid kunnen zij op de algemene ledenvergadering hun goedkeuring geven aan het bestuur. Indien de Algemene Leden Vergadering geen commissie benoemt, om haar leden te adviseren het bestuur decharge te verlenen, zal ieder lid medeverantwoordelijk zijn voor het totaal functioneren van de vereniging.

Wie zitten in een kascommissie?

Een kascommissie bestaat uit drie personen. De leden van de kascommissie zijn lid van de vereniging. Leden van het bestuur kunnen geen zitting nemen in de kascommissie. Deze regel is om belangenverstrengeling te voorkomen.

De leden zijn twee jaar lid van een kascommissie, daarna wordt het stokje overgedragen aan een ander. Dit wisselen van leden helpt om de integriteit te waarborgen.

Wat doet de kascommissie?

Op basis van de kascontrole schrijft de kascommissie een advies. Dit advies is gericht aan de leden van de vereniging. De kascommissie adviseert de leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) om wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur. De decharge geldt dus niet alleen aan de penningmeester, maar betreft het gehele bestuur. Een bestuur is altijd gezamenlijk verantwoordelijk.

 

Aanmelden of een vrijblijvend informatiegesprek: bestuur@onswoongoed.nl

Ga de uitdaging aan

Meld je aan als kascommissie