Persberichten Woonbond 21 januari – 11 maart

Persberichten Woonbond 21 januari – 11 maart

Persbericht Woonbond 11 maart 2021

Kiezer wil meer sociale huurwoningen en betaalbare huurprijzen

11 maart 2021

Een meerderheid van de Nederlanders wil op het gebied van huren een radicaal andere koers dan de afgelopen jaren is gevoerd onder de kabinetten Rutte. Om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren is 63% procent voor het bevriezen van de huren in de sociale huursector. En 60% van de Nederlanders geeft aan het niet terecht te vinden dat verhuurders in de vrije sector zelf de hoogte van de huurprijs mag bepalen. Dat blijkt uit een gewogen analyse van het woonkieskieskompas.

Ook moeten er veel sociale huurwoningen bijgebouwd worden als het aan de kiezer ligt. 55% procent van de Nederlanders geeft aan dat sociale huur prioriteit moet krijgen bij nieuwbouw. 59% geeft aan dat middeninkomens ook terecht zouden moeten kunnen in een sociale huurwoning.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat de kiezer radicaal ander beleid wil onderstreept dat wonen een van de belangrijkste thema’s is deze verkiezingen. Dat moet een komend kabinet ter harte nemen. De roep om een grotere sociale huursector, om betaalbare woonlasten is luid. Het is tijd om de wooncrisis fundamenteel aan te pakken.’

Het WoonKieskompas is inmiddels al ruim 70.000 keer bezocht. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor stemgerechtigde inwoners van Nederland, heeft Kieskompas een weging op de resultaten uitgevoerd. Ruim 3.500 Nederlanders deelden, na het zien van hun positie in het politieke landschap, alle benodigde achtergrondgegevens voor de weging.

De resultaten van het WoonKieskompas zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, provincie en stemgedrag om de data ten aanzien van deze kenmerken representatief te maken voor Nederland. Kiezers die hun opvattingen over wonen langs die van de verschillende partijen willen leggen kunnen dat doen op www.woonkieskompas.nl. Het woonkieskompas is ontstaan uit een samenwerking tussen Vereniging Eigen Huis, De Woonbond en Aedes en het Kieskompas.

 

 

Persbericht Woonbond 3 maart 2021

Nieuw kabinet moet inkomens armere huurders verhogen

3 maart 2021

Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over, of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt ook uit een vandaag gepubliceerd NIBUD-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders’.  De organisaties pleiten voor maatregelen die het besteedbaar inkomen van deze groep moeten verbeteren.

Vooral alleenstaanden en gezinnen op bijstandsniveau met twee ouders kunnen met hun inkomen een groot deel van de sociale huurwoningen niet betalen. Zo heeft een gezin met een bijstandsinkomen onvoldoende inkomen om een huur op de kwaliteitskortingsgrens, iets meer dan 400 euro, te betalen. Alleenstaanden hebben iets meer ruimte, maar ook zij hebben op bijstandsniveau onvoldoende inkomen om een huur van rond de aftoppingsgrens (iets meer dan 600 euro) te betalen. Bij gezinnen is er sprake van een behoorlijke stijging van de zorgkosten. Ook stegen de ‘overige’ uitgaven vooral voor mensen die parttime werken voor het minimumloon.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Voor veel mensen met een laag inkomen is het elke maand weer puzzelen met te weinig stukjes. Hun inkomen is te laag om alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen.’

Mogelijke maatregelen
Het Nibud heeft ook gekeken naar het effect van een aantal maatregelen die de overheid kan nemen om de inkomenssituatie van mensen met een laag inkomen te verbeteren. Hieruit blijkt dat maatregelen die zorgen voor een hoger inkomen het meest efficiënt zijn. Denk aan het verhogen van de bijstand en het minimumloon met tien procent. Dit alleen al zorgt voor grote daling van het risico op financiële problemen voor huurders met een laag inkomen. Andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het terugdringen van het risico op financiële problemen zijn: hogere huurtoeslag, het afschaffen van het eigen risico en het verhogen van het kind gebonden budget. Het rapport laat zien dat dit soort maatregelen effectiever zijn dan een generieke huurverlaging, omdat een huurverlaging bij armere huishoudens deels teniet wordt gedaan door een lagere huurtoeslag.

Meer besteedbaar inkomen
Aedes, de Woonbond en het Nibud roepen een nieuw kabinet dan ook op om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen om een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep. Daarnaast is in de Actieagenda Wonen – die ook door Woonbond en Aedes is ondertekend – opgenomen dat de verhuurderheffing zou moeten worden afgeschaft. In een nieuw sociaal huurakkoord willen Aedes en Woonbond dan afspraken maken om de woonlasten van huurders te verbeteren.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Wij maken in het Sociaal Huurakkoord graag afspraken om te zorgen dat de woonlasten beheersbaar blijven. Er is daarnaast gericht inkomensbeleid nodig om mensen met de laagste inkomens structureel te ondersteunen. Dit rapport laat helder zien dat we het met alleen een gematigd huurbeleid niet redden.’

 

 

Persbericht 17 februari 2021

Woonbond: huurbevriezing goede stap in reparatie betaalbaarheid huurprijzen

17 februari 2021

De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen.

‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD(externe link) al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’

De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

 

 

Persbericht 21 januari 2021

Woonbond: zadel jongeren niet op met tijdelijke huurcontracten

21 januari 2021

De Woonbond wil een einde aan tijdelijke huurcontracten die in de particuliere huursector aan de lopende band worden ingezet. Uit recent onderzoek van Investico bleek dat maar liefst 47 procent van de verhuringen in de particuliere markt met een tijdelijk huurcontract gaat. De Woonbond merkt uit meldingen dat huurders met een tijdelijk contract vaker problemen hebben met hun verhuurder. Het zijn vaak jongeren die met een tijdelijk contract worden opgezadeld.

Uit een analyse van honderden meldingen die de Woonbond binnenkrijgt op het meldpunt commerciële verhuur blijkt dat de huurders met een tijdelijk contract beduidend vaker last hebben van ongewenst gedrag van de verhuurder. Maar liefst 83% van deze huurders meldt een probleem met het gedrag van de verhuurder, tegenover 57% van de huurders met een vast contract. Ook zijn de melders met een tijdelijk contract beduidend jonger. 58% valt in de leeftijdscategorie tussen de 23 en 35 jaar oud. Over alle contracttypes is dat slechts 26%.

Meldingen over het gedrag van de verhuurder lopen uiteen van het niet reageren op verzoeken tot reparaties tot en met ernstige klachten over bedreigingen en intimidaties.

De Woonbond heeft samen met burgerbeweging DeGoedeZaak een petitie lopen tegen de zogenaamde ‘draaideurcontracten’, en voor meer woonzekerheid en betaalbare huurprijzen. Die is inmiddels ruim 14.000 keer getekend.

Maarten Wiedemeijer van de Woonbond spreekt vanavond in een online programma van Pakhuis de Zwijger over de problemen van tijdelijke verhuur. Wiedemeijer: ‘Het is hoog tijd dat hier politieke aandacht voor komt. De in 2016 ingevoerde tijdelijke huurcontracten leveren jongeren massaal over aan woononzekerheid. Omdat ze geen zekerheid hebben zullen ze ook minder snel op hun strepen staan bij te hoge huurprijzen, servicekosten of slecht onderhoud. En dan nog staan ze aan het eind van het contract zo weer op straat omdat verhuurders de woning dan graag opnieuw voor de hoofdprijs verhuren. Wij willen dat een komend kabinet kiest voor een zekerheid voor jongeren in plaats van de belangen van huisjesmelkers.’