Samen leven in buurten

Samen leven in buurten

Onze visie is dat buurten met een hoge concentratie kwetsbare bewoners moeten worden voorkomen. Uit een recent onderzoek wordt duidelijk dat een negatieve ontwikkeling van de leefbaarheid vaak samengaat met een toenemende concentratie van kwetsbare groepen, en andersom. Ons Woongoed gelooft in buurten waar iedereen – ongeacht zijn achtergrond, inkomen en opleiding samenleeft. Dat geldt dus ook voor mensen die uitstromen uit een GGZ-instelling met het zogeheten rugzakje of de niet redzame bewoner die slechts met een klein steuntje in de rug wel zelfstandig kan wonen. Ons Woongoed wil absoluut niet terug naar de tijd dat kwetsbare mensen eeuwig bij moeder thuis moeten wonen of in een inrichting. Ze horen erbij, gewoon in de buurt. Voorwaarde is dat de buurt voldoende kwaliteit heeft, zowel wat betreft de woningen als de woonomgeving. Vervolgens moet er voldoende zorg, maatschappelijke ondersteuning, goed onderwijs, werk of een andere nuttige dagbesteding zijn. Zaken waar ook andere organisaties een verantwoordelijkheid dragen. Niet alleen in het begin als de mensen nieuw zijn in de buurt, maar ook daarna en zeker als ze terugvallen. Samen leven kan alleen als wij samen met u en de zorgverlenende instanties de juiste condities scheppen. Samenwerken is de voorwaarde met huurders, verhuurder, gemeente, zorg en politie.