Toelichting jaarrekening 2017

Toelichting jaarrekening 2017

De opmerkelijkste zaken in de jaarrekening zijn:

Daling van de contributie leden van 7.349 naar 6.578.
De oorzaak hiervan lag in de administratieve afhandeling van de leden in het niet-daeb (vrije sector) segment. In 2018 wordt dit door Ons Huis met terugwerkende kracht rechtgetrokken.

Toename van de vergoeding van Ons Huis van 6.479 naar 20.121.
Door gewijzigde wetgeving worden kosten van de vereniging volledig gedragen door Ons Huis (uiteraard na overleg). Dit betekent dat er geen sprake meer is van subsidie door Ons Huis ter aanvulling op ontvangen contributies maar van vergoeding van gemaakte kosten.

Rekeningen advocatenkantoor Ubink Rijs te Zwolle van 2.178 en 2.211,38?
De complexen Schrijnwerkershorst en Duivenlaan kregen een andere bestemming. Ons Huis was van mening dat de huidige (55+) bewoners konden blijven wonen, wij meenden dat dit een gedwongen verhuizing was. We zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een passende regeling voor de bewoners en hebben samen met Ons Huis aan de kantonrechter gevraagd een uitspraak te doen. Helaas resulteert dit in hoge kosten.