Uitgebracht advies huuraanpassing 2021

Uitgebracht advies huuraanpassing 2021

Beste Arjen Jongstra,

In antwoord op de adviesaanvraag huuraanpassing 2021 kan de Huurdersvereniging Ons Woongoed, namens alle huurders, het volgende mededelen:

Als grondbeginsel neemt Ons Woongoed het besproken Ondernemingsplan Ons Huis voor de termijn 2021 -2024 als basis voor haar advies: Huurverhoging maximaal inflatie-volgend. Voor het lopende jaar 2021 vast gesteld op 1,4%.

Echter, de tweede kamer heeft onlangs een motie aangenomen om de huren voor de gereguleerde sociale huurwoningen te bevriezen. Oftewel een aanpassing met 0% voor 2021 . Uiteraard onder voorbehoud van de wettelijke bekrachtiging. Het advies van Ons Woongoed is hierop nu gebaseerd.

 

Het advies voor de jaarlijkse wijziging 2021 van Ons Woongoed:

Sociale huurwoningen (met een gereguleerd huurcontract in Diensten Algemeen Economisch Belang en niet Diensten Algemeen Economisch Belang)

  • Voorstel huurbevriezing 0%

 

Onzelfstandige kamers

  • Voorstel huurbevriezing 0%

 

Vrije sector (met een geliberaliseerd huurcontract) in Diensten Algemeen Economisch Belang

  • Voorstel geen aanpassing 0%  *

 

Vrije sector met een geliberaliseerd huurcontract in niet Diensten Algemeen Economisch Belang

  • Voorstel geen aanpassing 0% *

 

*Ons Woongoed doet het voorstel van 0% op grond van informatie dat het aantal vrije sector  woningen met een geliberaliseerd huurcontract slechts 1% van het totaal aantal woningen is. In deze woningen worden ook mensen gehuisvest met een AOW voorziening eventueel met een aanvulling van een pensioen. Een doelgroep die zich veelal tussen wal en schip bevindt met betrekking tot  financiële tegemoetkoming(en) overheidswege. Ons Woongoed vraagt Ons Huis mogelijk een beroep te doen op het reserveringspotje Sanering Steun (1% jaarlijkse huuropbrengsten) om deze  doelgroep op enige wijze te compenseren in deze moeilijke corona tijd. Vervolgens, zullen huurders en verhuurders zich hard moeten maken tot het opheffen van de verhuurdersheffing naar de overheid evenals de vennootschapsbelasting(en).

 

Garage en bergingen

  • Voorstel huurverhoging 1,4% (inflatie)

 

Woonwagens en standplaatsen

  • Voorstel huurbevriezing 0%

 

Bedrijfsruimtes

  • Toepassen consumentenprijs index, eventueel percentage + consumentenprijsindex

 

Ons Woongoed hoopt hierbij Ons Huis voldoende te hebben geïnformeerd en wacht de reactie van Ons Huis af of zij zich in het gedane voorstel van Ons Woongoed kan vinden.

Met vriendelijke groet,

Rick Klaassen
Penningmeester/Secretaris
tel: 055 -843 8 743  GSM:  06 579 11 926
penningmeester@onswoongoed.nl