Veel nieuwe regels voor jaarlijkse huurverhoging

Veel nieuwe regels voor jaarlijkse huurverhoging

Woonbond lanceert online check voor huurders

Bij ruim drie miljoen hurende huishoudens valt binnenkort de aanzegging van de huurverhoging weer op de mat. Er gelden dit jaar veel nieuwe regels voor de jaarlijkse huurvehoging. Zo kunnen hogere middeninkomens in de sociale huursector een huurverhoging krijgen van wel 100 euro per maand, zijn AOW’ers en grote gezinnen niet langer uitgezonderd van die inkomensafhankelijke huurverhoging en geldt er voor het eerst een hogere huurverhoging voor huurwoningen met een relatief lage huur. De Woonbond lanceert vandaag checkhuurverhoging.nl waarmee huurders hun jaarlijkse huurverhoging kunnen controleren. 

‘De jaarlijkse huurverhoging is dit jaar helemaal anders voor veel huurders. Met onze check kunnen huurders eenvoudig controleren of de huurverhoging niet te hoog is en wel aan alle regels voldoet,’ aldus Woonbondwoordvoerder Marcel Trip. ‘Als dat niet het geval is, levert de check een bezwaarbrief die past bij jouw situatie waarmee je bezwaar kunt maken.’ 

Sociale huur

Voor sociale huurders geldt dat de huur dit jaar maximaal met 2,3% mag stijgen, tenzij ze in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging op basis van een lagere huur. Dat kan alleen bij sociale huurders in een zelfstandige woning. Bij kamerhuur geldt altijd een maximum van 2,3%. 

Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt voor het eerst onderscheid gemaakt tussen een en meerpersoonshuishoudens. Afhankelijk van het inkomen kan de inkomensafhankelijke huurverhoging maximaal €50,- of maximaal €100,- zijn.