Vragenlijst over het huurderswerk

Vragenlijst over het huurderswerk

Beste huurder van Ons Huis

Al sinds 1995 behartigt de Huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed de belangen van huurders van woningcorporatie Ons Huis in Apeldoorn. De afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor een goed onderhoudsbeleid, de betaalbaarheid van de woningen en het isoleren van woningen. De HBV Ons Woongoed is bezig met het opstellen van haar plannen voor de komende 5 jaren. Daarom willen we van u weten wat u als huurder en bewoner belangrijk vindt.

Vandaar dat wij u vragen deze vragenlijst in te vullen en voor 1 juli 2021 naar ons op te sturen *. U kunt de vragenlijst ook langsbrengen op het kantoor van Ons Huis.

Onder de inzenders worden 5 cadeaubonnen verloot van €20,-. De resultaten van de enquête zijn in ons volgende zomer/najaars-nieuwsbrief te lezen.

Alvast dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Henk van Mullem
Voorzitter HBV Ons Woongoed