Woonbond: Pak slecht geïsoleerde huurwoningen strenger aan

Woonbond: Pak slecht geïsoleerde huurwoningen strenger aan

De Woonbond mist een dwingende aanpak op korte termijn voor het verduurzamen van slechte huurwoningen in de verduurzamingsplannen die minister De Jonge vandaag presenteerde. Er wordt wel gesproken over het aanpakken van de slechtste labels in 2030, maar er wordt onvoldoende ingezet op dwingende maatregelen voor verhuurders die niet in actie komen. Ook vindt de Woonbond het onbespreekbaar om het instemmingsrecht van huurders uit te hollen door alle renovatievoorstellen die zorgen voor een lagere energierekening, wettelijk als redelijk te beoordelen. Wel is de bond tevreden met het uitbreiden van het ‘initiatiefrecht’ voor huurders waarmee verduurzamende renovatie kan worden afgedwongen en het voornemen om een miljoen huurwoningen te gaan isoleren tot een niveau om aardgasvrij te worden.